martes, 26 de agosto de 2008

Haiku de la Semana

涼風や
虚空に満ちて
松の声

Suzukaze ya
Kokuu ni michite
Matsu no koe

Un viento fresco,
Llenando el firmamento
Voces de pinos
jueves, 14 de agosto de 2008

Haiku de la Semana
淋しさの

底ぬけてふる

みぞれかな


Sabishisa no

Soko mukete furu

Mizore kana


Sopla la nevisca

Atravesando el fondo

De la tristeza 

martes, 5 de agosto de 2008

Haiku de la Semana

夜の雲の

瑞々しさや

雷の後


Yo no kumo no

Mizumizushisa ya

Rai no ato


Nubes en la noche

Cae un rayo; después

¡Ah, que frescor!